25. 08.
14:00

Tradiční festival folkové hudby

ve volnočasovém areálu
Bakov nad Jizerou

Festival „Bakovské folkování“ vznikl poprvé v roce 2014. Festival pořádá město Bakov nad Jizerou, které jej také financuje. Mediálními partnery jsou Country radio a Signál rádio.

Organizaci, včetně výběru interpretů, každoročně od roku 2014 zajišťují: Táňa Dvořáková, František Bartoš a Petr Kuchař. Na festivalu se od roku 2014 vystřídalo celkem 26 kapel.

Naše poděkování patří vedení města Bakov nad Jizerou, díky kterému festival můžeme každoročně pořádat.

Patří také všem našim známým a kamarádům, kteří nám vycházejí vstříc a podílejí se na tom, aby měl festival dobře zorganizovaný průběh a příjemnou atmosféru pro diváky i účinkující.

Děkujeme paní Blance Bajerové, která se každoročně stará o originální výzdobu a připravuje tvůrčí dílny pro děti tak, aby se během odpoledne zabavili i nejmenší návštěvníci. Děkujeme panu Pavlu Bajerovi za to, že jeho objektivu neunikne nic důležitého, že je zkrátka vždy tam, kde má být. Vážíme si toho, že si na tuto akci každý rok udělá čas Jerry Holek a předvede nám svou mistrnou show s bičem, do které zapojuje i dceru Báru a manželku Eriku. Děkujeme panu Jiřímu Hladíkovi ze stáje Kateřina, díky kterému mají diváci možnost, projet se v areálu kočárem.

Taťána Dvořáková, František Bartoš, Petr Kuchař